OpenText StreamServe

OpenText StreamServe Customer Communications Management (CCM) to rodzina rozwiązań  pozwalających na sprawne zarządzanie procesami generowania oraz dystrybucji dokumentów biznesowych, tworzenia oraz udostępniania wysoko spersonalizowanych treści wieloma kanałami komunikacyjnymi.

OpenText StreamServe tworzą następujące moduły funkcjonalne:

OpenText StreamServe Design Center
  • Zapewnia niezależne środowisko projektowania i testowania projektów.
  • Wbudowana integracja z systemem kontroli wersji Concurrent Versions System (CVS)
  • Konfiguracja sposobu połączenia z programami źródłowymi – identyfikuje i uzyskuje dane wejściowe; zmienia, formatuje, przetwarza i sortuje dane; oraz dostarcza produkt końcowy do właściwego kanału (np. drukarka, e-mail, faks, itp.)

OpenText StreamServe StoryTeller

Umożliwia projektantom przygotowanie szablonów struktury, projektu strony oraz układu dokumentów biznesowych (np. umieszczenie logo, adresu zwrotnego, stopki, itp.); w tym wielu kolumn; ścieżek różnych danych, różnych obrazów, diagramów i wykresów; skomplikowanych tabel; oraz złożonej logiki prezentacji. Jest to bardzo skuteczne i jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie.

Narzędzia StreamServe Design Center i StreamServe StoryTeller oferują funkcjonalności do przygotowania wszelkich ustawień i innych parametrów niezbędnych do tworzenia, prezentacji i zarządzania komunikacją z klientem, w tym łączenie z systemami źródłowymi; identyfikacja/dostarczanie danych wejściowych; zmiana, formatowanie, przetwarzanie i sortowanie danych; oraz dostarczanie wyników odpowiednim kanałem. Możliwe jest personalizowanie treści, umieszczanie na białych lub pustych miejscach dokumentu przekazu dostosowanego do segmentu odbiorcy, uruchamianie transpromo. Narzędzie to jest jednym z ważniejszych elementów do zarządzania treścią i formą komunikacji w systemie komunikacji wielokanałowej.

OpenText StreamServe StreamStudio
  • Oferuje przyjazne dla użytkownika narzędzia oraz proste oparte o www środowisko,
  • Pomaga kierownikom biznesowym optymalizować komunikację z klientem we wszystkich punktach kontaktu dzięki wykorzystaniu kontekstowych zasad prezentacji dokumentów przedsiębiorstwa.
  • Przekazuje komunikację w ręce osób odpowiedzialnych za realizację wyników biznesowych, jednocześnie znacząco zmniejszając zapotrzebowanie na wsparcie IT w zakresie opracowywania dokumentów przeznaczonych dla klienta

StreamStudio to kompletny pakiet rozwiązań bazujących na www, umożliwiających użytkownikom biznesowym bezpośrednie tworzenie przekonującej korespondencji z klientem bez potrzeby wsparcia IT w zakresie programowania.

OpenText StreamServe Administrator

Umożliwia proste i łatwe dostosowanie ról i uprawnień w celu ochrony przed przypadkowym lub celowym niewłaściwym użyciem znajdujących się w dokumentach danych krytycznych. Zapewnia też efektywne narzędzia kontroli przepływu dokumentów i dostępu.

OpenText StreamServe Composition

Center umożliwia tworzenie, zarządzanie oraz dystrybucję zindywidualizowanych informacji marketingowych przeznaczonych do włączenia do uprzednio zaprojektowanych dokumentów firmy, jak wyciągi z kont i faktury.

OpenText StreamServe Dispatcher

Kontroluje preferowaną formę dystrybucji każdego odbiorcy dokumentu pozwalając odbiorcom dowolnie ustawiać lub zmieniać te preferencje.

OpenText StreamServe Collector

umożliwia szybki podgląd, przywołanie lub ponowne przesłanie dokumentów przechowywanych krótkoterminowo w jego gotowym repozytorium referencyjnym.

StreamServe Reporter

monitoruje wszystkie zlecenia przetwarzane w środowisku StreamServe. Zlecenia można śledzić kompleksowo, ponownie przetwarzać, oglądać lub nimi zarządzać. Pozwala to użytkownikom na wyszukiwanie, podgląd, ponowne przetworzenie lub wysłanie, oraz usunięcie zleceń z repozytorium.

StreamServe Post-Processing
  • Organizuje dokumenty tak by wspomóc tworzenie druku i zaawansowaną obsługę dokumentu
  • Sortuje i przechowuje końcowe dokumenty z wielu programów w celu dalszego układania w pakiety/przegrupowania, tak by maksymalnie skorzystać na stawkach pocztowych
  • Stosuje znaczniki OMR (ang. Optical Mark Recognition) oraz inne oznaczenia by zapewnić wydajną dystrybucję

StreamServe Post-Processing organizuje dokumenty, by optymalizować tworzenie druku, zbieranie, sortowanie, skład i dystrybucję. Układa w pakiety dokumenty z asynchronicznych aplikacji by optymalizować dostawę pocztą, włącznie ze znakowaniem OMR. Moduł jest silnym elementem wysokowolumenowego systemu komunikacji wielokanałowej.

Rozwiązanie umożliwia wysoką personalizację treści oraz formy komunikacji z klientami dając działom lub departamentom marketingu silne narządzie wspierające segmentację, cross-sell i up-sell.

Dodatkowe informacje o rozwiązaniach zarządzających komunikacją z klientami znajdziesz na stronie Customer Communications Management natomiast o projektach lub wdrożeniach w sekcji przedstawiającej wybrane realizacje.