Rozwiązania

ALTUXO specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych wspierających przedsiębiorstwa w obszarach zarządzania komunikacją z klientami, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych:

Customer Communications Management
Zarządzanie komunikacją z klientami w przedsiębiorstwie oraz wsparcie dla budowania spójnej strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Obejmują szereg narzędzi wspierających procesy generowania oraz dystrybucji dokumentów, wiadomości, przekazu dla klienta.

Business Process Managament
Rozwiązania BPM umożliwiają zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Obejmują zarówno narzędzia do modelowania procesów biznesowych (z wykorzystaniem notacji BPMN lub innych notacji zależnie od potrzeb) jak i modułów umożliwiających uruchamianie gotowych aplikacji procesowych na podstawie zdefiniowanych modeli, ich monitorowanie, kontrolę oraz nadzorowanie.

WorkForce Optimization
Rozwiązania WFO wspierają zarządzanie procesami biznesowymi w Contact Center związanymi m.in. z zarządzaniem jakością, zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym. kompetencjami konsultantów, grafikami, szkolenia) jak również zapewniają pełen wgląd w stan procesów Contact Center udostępniając szczegółowe informacje powiązane z celami biznesowymi (KPI – Key Performance Indicator, CSF – Critical Success Factor, Balanced Scorecard).

ALTUXO posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, rozwijaniu oraz utrzymywaniu rozwiązań OpenText StreamServe, Communications Center Enterprise (dawniej Persuasion).