Wdrożenia systemów

Poniżej przedstawione zostały wybrane projekty wdrożeniowe oraz konsultingowe zrealizowane przez Daniel Włodarek Altuxo. Zakres projektów obejmował takie zadania jak doradztwo, analiza biznesowa, projekt techniczny opracowania architektury, wdrożenie systemu informatycznego lub audyt i optymalizację środowisk w szczególności opartych o rozwiązania OpenText StreamServe, Verint.

Wdrożenie systemu generowania i dystrybucji dokumentów StreamServe/utilites

Projekt polegał na opracowaniu architektury i projektu technicznego systemu komunikacji wielokanałowej wspierającego procesy generowania oraz dystrybucji dokumentów w RWE Operator Sp. z o.o. oraz RWE Polska S.A.. Obejmował wdrożenie systemu OpenText StreamServe, integrację z systemem SAP oraz  implementację ponad 40 różnych typów szablonów dokumentów biznesowych (faktury, prognozy, korespondencja, pisma windykacyjne). Rozwiązanie uruchomione zostało w konfiguracji o zwiększonej dostępności HA. Dokumenty dystrybuowane były m.in. następującymi kanałami: wydruk lokalny, wydruk masowy, archiwizacja, eFaktura udostępniana w elektronicznym biurze klienta eBOK. W ramach projektu uruchomiono narzędzia do projektowania szablonów dokumentów. Po wdrożeniu system objęty był stabilizacją oraz opieką serwisową zgodną z umownymi warunkami SLA.

Aplikacja marketingowa do zarządzania transpromo/utilities

Analiza, projekt, implementacja, wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie transpromo – personalizację dokumentów biznesowych oraz umieszczanie treści marketingowych (cross-sell/up-sell) na dokumentach dostarczanych do klientów.  Dzięki dostarczonej aplikacji użytkownicy biznesowi mieli możliwość prostego zarządzania segmentacją klientów oraz definiowania przekazu marketingowego, ofert handlowych odpowiednich dla danego segmentu klientów. Po wdrożeniu system objęty był opieką serwisową.

Wdrożenie systemu generowania dokumentów oraz korespondencji/utilities/przemysł/finanse

Projekt obejmował implementację, wdrożenie systemu dedykowanego do przetwarzania dokumentów oraz korespondencji wychodzącej. Rozwiązanie odpowiedzialne było za przetwarzanie danych i dokumentów źródłowych, wygenerowanie dokumentu wyjściowego oraz przygotowanie strumienia danych do masowego wydruku na urządzeniach drukujących. System obsługiwał przetwarzanie oraz wydruk dokumentów pochodzących z wielu różnych źródeł – w tym wydruk dokumentów PGE Dystrybucja S.A. (oddziały m.in. Białystok, Lublin, Warszawa).

Audyt systemu wspierającego procesy zarządzania jakością/telco

Projekt polegał na przeprowadzeniu audytu systemu zarządzania jakością pracy konsultantów w Contact Center Verint Quality Monitoring. z rodziny Workforce Optimization. W wyniku projektu powstał dokument identyfikujący obszary wymagające poprawy oraz rekomendację dotyczące dalszych działań związanych z usprawnieniem funkcjonowania systemu.

System StreamServe – usługa doradcza/przemysł

W ramach projektu zrealizowana została optymalizacja procesu generowania oraz wydruku dokumentów biznesowych. W ramach projektu zrealizowane zostały również warsztaty oraz szkolenia dla administratorów systemu dotyczące instalacji i administracji systemem StreamServe, jak również wskazane zostały rekomendacje dotyczące utrzymania systemu.

Wydruk poufny i wędrujący w środowisku SAP/StreamServe/utilities

Projekt polegał na uruchomieniu mechanizmów wydruku poufnego oraz wydruku wędrującego pochodzących z systemu SAP w środowisku SafeQ/StreamServe. Dzięki wdrożeniu dokumenty drukowane z systemu SAP i przetwarzane w systemie OpenText StreamServe mogą być drukowane w sposób bezpieczny. Użytkownicy mają możliwość mają możliwość odebrania własnych wydruków w dowolnym urządzeniu podpiętym do systemu (wydruk podążający). Odbiór dokumentów z urządzenia drukującego możliwy jest po autoryzacji użytkownika na urządzeniu drukującym za pomocą karty co jest szczególnie istotne dla dokumentów poufnych.

Przeniesienie systemu call center pomiędzy lokalizacjami/telco

Projekt polegał na relokacji systemu Call Center Błękitna Linia. W ramach projektu Altuxo odpowiedzialne było za całość prac związanych z relokacją systemu Verint Quality Monitoring zarządzania jakością w call center oraz systemu nagrywania rozmów. Projekt obejmował 5 lokalizacji Call Center oraz ponad 500 agentów.