Rozwiązania biznesowe

Customer Communications Management

Tworzenie spójnej strategii komunikacji z klientami za pomocą jednej centralnej platformy.

Business Process Managament

Rozwiązania do optymalizacji oraz automatyzacji procesów biznesowych, wsparcie dla koncepcji organizacji zorientowanej na procesy (process focused organization).

WorkForce Optimization

Optymalizacja procesów biznesowych w Contact Center związanych z zarządzaniem jakością, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz kompetencjami konsultantów.