Customer Communications Management

Customer Communications Management pozwala wdrożyć w organizacji spójną strategię komunikacji wielokanałowej przyczyniając się do budowania długofalowych, bliskich relacji z klientami.

Centralna Platforma Komunikacji Wielokanałowej

Customer Communications Management umożliwia generowanie oraz dystrybucję spersonalizowanych dokumentów i treści wybranym kanałem komunikacyjnym. Zarządzanie wyglądem, treścią oraz  sposobem dystrybucji dokumentów realizowane jest za pomocą centralnej platformy komunikacji wielokanałowej, wspólnej dla wielu procesów oraz aplikacji biznesowych w organizacji.

CCE

 

Dokumentami mogą by wszelkie dokumenty biznesowe takie jak oferty handlowe, polisy, katalogi produktów, specyfikacje techniczne, faktury czy umowy. CCM pobiera (lub w zależności od potrzeb otrzymuje) dane źródłowe potrzebne do wygenerowania dokumentu z systemów biznesowych (m.in. CRM, ERP, eCommerce, baza danych). Po pobraniu danych źródłowych system komunikacji wielokanałowej przetwarza dokumenty wg zdefiniowanych szablonów oraz dostarcza do odbiorcy wybranymi kanałami komunikacyjnymi. Wygląd dokumentów definiowany jest za pomocą szablonów – użytkownicy mają możliwość modyfikacji, akceptacji treści poszczególnych szablonów oraz samych dokumentów. Istnieje możliwość łączenia dokumentów z różnych systemów i dostarczania ich do klientów jednorazowo.

Customer Communications Management a segmentacja oraz personalizacja treści

Siłą rozwiązania Customer Communications Management jest możliwość modelowania przekazu w zależności od profilu klienta zbudowanego w oparciu o informacje znajdujące się w systemach korporacyjnych lub pozyskane bezpośrednio od klienta. Bazując na profilu klienta możemy zarówno dynamicznie zarządzać wyglądem jak i treścią dokumentów. Np. na fakturze dla klienta VIP możemy umieścić informacje o promocji produktowej odpowiedniej dla klienta. Dzięki temu klienci otrzymują spersonalizowany przekaz dostosowany do ich potrzeb. W szczególności CCM umożliwia nam uruchomienie mechanizmów marketingu bezpośredniego czy też up-sell/cross-sell przyczyniając się do zwiększenia profitów naszej organizacji.

Wielokanałowa dystrybucja dokumentów

Platforma komunikacji wielokanałowej pozwala na dystrybucję dokumentów do odbiorców wieloma kanałami m.in. poprzez: e-mail, urządzenia mobilne, WWW, sms, wydruk lokalny oraz wydruk masowy a dobór kanału zależny jest od preferencji klienta. Plaforma wykorzystywana jest zarówno do generowania dokumentów ad-hoc, pojedynczych jak i do masowego, wsadowego przetwarzania dokumentów (faktury, bilingi, pisma windykacyjne) jak i masowej wysyłki e-maili (mass mailing). Wszelkie dokumenty wygenerowane w systemie mogą być archiwizowane.

Wydruk masowy i kopertowanie

Platforma komunikacji wielokanałowej pozwala na masowe generowanie dokumentów na potrzeby wysyłki pocztowej. Dokumenty w strumieniu masowym są odpowiednio sortowane, przetwarzane oznaczane kodami na potrzeby kopertowania (BCR/OMR/datamatrix). Istnieje możliwość dokładania spersonalizowanych treści marketingowych (dokładki, poddruki lub treści drukowane bezpośrednio na białych miejscach dokumentu).

Uruchomienie systemu komunikacji wielokanałowej upraszcza oraz jednocześnie obniża koszty utrzymania i rozwoju procesów dokumentowych a także ułatwia wdrażanie ładu architektonicznego w organizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozwiązaniami CCM lub też wdrożeniem systemu komunikacji wielokanałowej zachęcam do kontaktu.